Over de campagne

De Nationale Voorleesdagen vinden elk jaar plaats in de laatste week van januari, soms uitlopend tot in de 1e week van februari. De campagneperiode wordt traditiegetrouw afgetrapt met Het Nationale Voorleesontbijt, waaraan honderden scholen, bibliotheken, kinderdagverblijven, gastouders en boekhandels meedoen. Gedurende de campagneperiode zijn er in het hele land allerlei voorleesactiviteiten.

Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De doelgroep zijn ouders van kinderen tussen ½ en 6 jaar. Het ‘kernkind’ is het kind van 3 jaar oud, dat een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoekt. De campagne benadrukt de voordelen van het (voor)lezen, waaronder het positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip, een beter begrip van de wereld om je heen en het aanhalen van de band tussen (groot)ouder en kind.

Prentenboek van het Jaar

Ieder jaar selecteert een comité van Jeugdbibliothecarissen de Prentenboek TopTien. Het allerbeste prentenboek wordt door hen verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Ter gelegenheid van De Nationale Voorleesdagen wordt daarvan een speciale uitgave gemaakt: de mini-editie met voorleesknuffeltje.

Het Nationale Voorleesontbijt

Jaarlijks wordt een groep bekende Nederlanders uitgenodigd om voor te lezen tijdens Het Nationale Voorleesontbijt om zo te laten zien dat ook zij voorlezen belangrijk vinden. Naast de zogenaamde VIP-voorleesontbijten organiseren basisscholen, bibliotheken, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven ook zelf ieder jaar voorleesontbijten met lokale helden.

De Nationale Voorleesdagen bestaat sinds 2004 en is een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de Stichting CPNB.

De Boekenboost

De BoekenBoost is een initiatief van Stichting CPNB en Stichting Lezen en wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij.

Dit nieuwe initiatief heeft als doel het leesplezier van de schoolgaande jeugd tot achttien jaar een positieve boost te geven door te zorgen voor veel extra boeken in de klas. Kinderen in Nederland lezen steeds minder en hebben minder plezier in lezen. Onderzoek wijst uit dat kinderen die fysieke boeken om zich heen hebben, een grotere kans hebben om te gaan en te blijven lezen. Een goede leesomgeving helpt leesachterstanden te verminderen.

Op veel Nederlandse scholen, waar kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen, staan vaak onvoldoende recente en inspirerende leesboeken. Door de BoekenBoost kan de boekencollectie op zo’n tweehonderdvijfentwintig zorgvuldig geselecteerde scholen, (leesconsulenten gaan op zoek naar scholen die bijvoorbeeld nog geen schoolbibliotheek hebben), worden aangevuld met recente boeken die uitnodigen tot (meer) lezen.